MTs Al-Falah Cicalengka

Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana MTs, juga ditambah dengan pelajaran-pelajaran seperti: Alquran & Hadits, Aqidah & Akhlaq, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab